Przygotowanie plików do druku

Formaty plików które akceptujemy

PDF

Jest to preferowany przez nas format plików.

 • wszystkie teksty zamień na krzywe (wyjątkiem są prace przygotowane do personalizacji)
 • mapy bitowe ( np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, minimum 300 dpi, CMYK
 • projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone. RGB) zamień na CMYK
 • w przypadku projektów składających się z kilku stron, każda strona projektu musi być umieszczona na osobnej stronie
EPS

Jest to uniwersalny format poscriptowy. Przyjmujemy pliki zapisane maksymalnie do wersji 8.

 • wszystkie teksty zamień na krzywe (wyjątkiem są prace przygotowane do personalizacji)
 • mapy bitowe ( np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, minimum 300 dpi, CMYK
 • projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone. RGB) zamień na CMYK
 • w pracach wielostronicowych każda strona musi być umieszczona w osobnym pliku
JPG
 • Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi. Uzyskamy dzięki temu lepszą jakość odwzorowania drobnych elementów.
 • Projekt musi być przygotowany w CMYK
 • podczas zapisu projektu do tego formatu ustaw maksymalną jakość i najmniejszą kompresję
TIF
 • Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi.
 • Projekt musi być przygotowany w CMYK w trybie 8-bitów/kanał.
 • projekt przygotowany w formacie TIFF nie może zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych. Przed wysłaniem takiego projektu sprawdź czy nie zawiera on takich elementów i usuń je jeśli występują.
CDR

Nie przyjmujemy projektów w formacie CDR. Nie odpowiadamy za błędy powstałe po wydrukowaniu z plików PDF które zostały wygenerowane z Corela. Aby uniknąć rozczarowań przed wysłaniem do druku zapisz projekt do formatu TIF lub JPG (CMYK, 600 dpi).

Kolory

 • Karty drukujemy dwustronnie, w pełnym kolorze, CMYK/CMYK, dzięki czemu możesz w projekcie umieścić dowolne elementy graficzne takie jak grafiki, zdjęcia, logotypy.
 • Nie drukujemy farbami metalicznymi ani innymi specjalnymi spoza przestrzeni kolorystycznej CMYK
 • Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecamy użycie tylko koloru czarnego (100% K). Maksymalne nafarbienie dla druku czarnych apli to: 30% C, 30% M, 30% Y, 100% K.
 • Minimalna wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  – dla krojów jednoelementowych 8 pkt
  – dla krojów dwuelementowych 10 pkt
 • Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).
 • Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów. Drukujemy przy użyciu profilu Fogra 39.

Teksty

 • Wszystkie teksty zamień ma krzywe
 • Minimalna wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  – dla krojów jednoelementowych 8 pkt
  – dla krojów szeryfowych 10 pkt
 • Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).

Spady

 • Jeśli jakiś element projektu dochodzi do linii cięcia zrób tzw. spady, po 2 mm z każdej strony.
 • Projekt powinien być bez zaokrąglonych rogów
 • Nie umieszczaj zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów (teksty, logo itp.), bezpieczna odległość to 3 mm. Projektowanie ułatwią przygotowane przez nas makieta.

Lakier punktowy UV

Lakier punktowy UV jest nakładany na projekt na wybranych obiektach tylko na pierwszej stronie projektu. Elementy pokryte tym lakierem są bardziej „błyszczące” niż pozostałe. Przez zastosowanie lakierowania miejscowego podnosi się walory estetyczne projektu. Punktowy lakier UV nakładany jest wyłącznie na powierzchniach matowych. Lakier jest nakładany technologią sitodrukową.

 • Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK utwórz nowy plik o nazwie „lakier UV ” i umieść w nim elementy, które mają być polakierowane.
 • Elementy umieszczone w pliku „Lakier UV”, które będą maską do lakierowania, muszą mieć zadany kolor 100% K i koniecznie muszą być spasowane z elementem drukowanym, który ma zostać pokryty lakierem UV.
 • Do tworzenia maski pod lakier UV najlepiej wykorzystaj obiekty wektorowe jeżeli jednak, z jakiegoś powodu, musisz użyć w projekcie grafiki bitmapowej to maskę przygotuj jako 1-bitową bitmapę czarno białą
 • Elementy przeznaczone do lakierowania UV nie powinny zawierać zbyt małych elementów. Zalecamy aby grubość linii była nie mniejsza niż 1 pkt, a wielkość tekstu nie mniejsza niż 14 pkt. Wynika to z technologicznych możliwości pasowania którego dopuszczalna tolerancja jest równa 0,5 mm, jak również z właściwości lakieru który ma tendencje do zalewania drobnych elementów.
 • Przygotowany projekt z lakierem UV możesz przesłać w formacie EPS (w osobnym pliku projekt i maska do lakierowania). Projekt możesz zapisać w formacie PDF, lecz w tym przypadku rozdziel projekt CMYK od maski UV poprzez przeniesienie maski UV na następną stronę. Zwróć uwagę aby projekt CMYK i maska UV pozostały w tym samym położeniu.
 • Pliki wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).

Uwaga:
Na tych samych elementach projektu nie można stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i hot stampingu. Nie stosuj takiego połączenia. Tego rodzaju projekty będą przez nas odrzucane.

Hotstamping

Hotstamping, podobnie jak lakierowanie UV pozwala na wyróżnienie wybranych elementów projektu poprzez naniesienia na projekt specjalnej metalicznej folii w kolorze np. złotym lub srebrnym Sam sposób przygotowania plików również jest bardzo podobny. Folia do hot stampingu nanoszona jest tylko na pierwszej stronie karty.

 • Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK utwórz nowy plik o nazwie „Hotstamping ” i umieść w nim elementy, które przeznaczone do hotstampingu.
 • Elementy, umieszczone w pliku „Hotstamping”, muszą mieć zadany kolor 100% K.
 • Elementy przeznaczone do hotstampingu nie powinny zawierać zbyt małych elementów. Zalecamy aby grubość linii była nie mniejsza niż 2 pkt, a wielkość tekstu nie mniejsza niż 14 pkt.
 • Grubość linii w każdym miejscu elementu tłoczenia musi wynosić minimum 0,4 mm
 • Przygotowany projekt możesz przesłać w formacie EPS (w osobnym pliku projekt i maska do hotstampingu). Projekt możesz zapisać także w formacie PDF, lecz w tym przypadku rozdziel projekt CMYK od maski poprzez przeniesienie maski na następną stronę. Zwróć uwagę aby projekt CMYK i maska pozostały w tym samym położeniu.
 • Hotstamping jest procesem, który ma techniczne ograniczenia, dlatego też dopuszczalna jest tolerancja 0,5 mm
 • Pliki wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).

Uwaga:
Na tych samych elementach projektu nie można stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i hotstampingu. Nie stosuj takiego połączenia. Tego rodzaju projekty będą przez nas odrzucane.

Personalizacja

Personalizacja pozwala na dodanie indywidualnych elementów na każdej karcie w nakładzie. Umożliwia naniesienie na karty informacji takich jak np. numery seryjne, imiona i nazwiska, dodatkowe oznaczenia czy też grafiki – różne dla każdej karty w nakładzie. Ma to szczególne znaczenie, kiedy biznes karty mają być użyte jako karty klienta czy też identyfikatory. Personalizacja wydłuża czas realizacji zamówienia na produkt o 3 dni robocze.

Po wydruku arkusza i pocięciu go, karty układane są na makiecie montażowej. Ich personalizacja wykonywana jest na ploterze MIMAKI UJF-3042. W zależności od wyboru sposobu personalizacji montaże personalizacyjne tworzone są przez naszych grafików na podstawie przysyłanych baz danych. Jakość nadruków wykonywanych na ploterze jest porównywalna z wydrukami otrzymywanymi z drukarki atramentowej.

Pasek do podpisu

Na projekcie karty, w wybranym miejscu, zostanie, białą farbą, dodatkowo nadrukowany pasek, dzięki czemu na karcie można będzie umieścić odręcznie napisane informacje, np. podpis. Podobne rozwiązanie można znaleźć na kartach kredytowych, z tą różnicą, że u nas pasek jest nadrukowany – przy standardowych kartach jest on naklejany.

Liczba pasków, ich kształt oraz wielkość jest dowolna.

 • Przygotuj projekt karty w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK utwórz nowy plik o nazwie „PASEK ” i umieść w nim elementy, które mają być pokryte białą farbą. Wszystkie elementy, które będą zawarte w tym pliku zostaną nadrukowane na kartach białą farbą o 10% przezroczystości dlatego zalecamy aby w projekcie, pod paskiem, dla lepszego efektu wizualnego, pozostawić białe tło.
 • Minimalna wysokość paska to 8 mm, jednak zalecamy aby nie była mniejsza niż 10 mm.
 • Elementy umieszczone w pliku „Pasek”, muszą mieć zadany kolor 100% K i koniecznie muszą być dokładnie spasowane z elementem lub elementami drukowanymi, które mają zostać pokryte białą farbą.
 • Przygotowany projekt karty z projektem paska możesz przesłać w formacie EPS (w osobnych plikach projekt karty i projekt paska). Projekt możesz zapisać w formacie PDF, lecz w tym przypadku rozdziel projekt CMYK od projektu paska poprzez przeniesienie projektu paska na następną stronę. Zwróć uwagę aby projekt CMYK i projekt paska pozostały w tym samym położeniu.
 • Pliki wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).
Dane personalne

W tym rodzaju personalizacji na projekt nanoszone są proste dane personalizacyjne. Jest to bardzo dobre rozwiązanie jeśli chcesz na kolejnych kartach zamieścić imiona, nazwiska, adresy lub inne podstawowe dane identyfikujące. Personalizacja wykonywana jest na podstawie bazy danych przysyłanej przez klienta.

 • Przygotuj projekt karty w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • W przypadku umieszczania na projekcie danych personalnych przygotuj w osobnym pliku bazę danych. W zależności od zróżnicowania rekordów pod względem stylu i wielkości czcionki – dane personalizacyjne muszą być umieszczone w osobnych polach w odpowiedniej kolejności, spójnej z projektem.
  Nie akceptujemy plików, w których dane zapisane są w formie jednolitej (np. wypisane kolejno w edytorze tekstu).Przyjmujemy tylko i wyłącznie bazy danych w formacie .XLS lub formacie możliwym do zaimportowania w Microsoft Excel. Baza danych musi zawierać tylko informacje tekstowe.
 • Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK utwórz nowy plik o nazwie „Personalizacja „i umieść w nim wszystkie teksty, które będą danymi personalnymi.
 • W osobnym pliku przygotuj poglądowy projekt na którym umieść dane pierwszego rekordu z bazy, np. pierwszego klienta. Dane te muszą być napisane czcionką o pożądanej wielkości, kolorze i stylu (np. pogrubienie lub pochylenie).
 • Określ rodzaj czcionki, wielkość, kolor, styl (np. pogrubienie lub pochylenie). Jeżeli tego nie uczynisz zastosowana zostanie standardowa czcionka Arial (wielkość wg naszego uznania). Lista czcionek, które można użyć w tym rodzaju personalizacji jest ograniczona do podstawowych czcionek powszechnie stosowanych: Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier, New Georgia, Impact, Lucida Console, Lucida Sans Unicode ], MS Sans Serif, MS Serif, Palatino Linotype, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana. W przypadku innych czcionek konieczne będzie dosłanie wybranej czcionki do zamówienia.
 • Minimalna wielkość czcionki to 5 pkt. Ustalając wielkość czcionki na projekcie weź pod uwagę rekordy o największej liczbie znaków
 • Białe powierzchnie przygotowane pod miejsca, w których mają znaleźć się dane personalne, powinny być większe od umieszczanego tekstu / numeracji / kodu o przynajmniej 2 mm z każdej strony
 • Przygotowany projekt karty z danymi personalizacyjnymi możesz przesłać w formacie EPS (w osobnych plikach projekt karty i projekt układu personalizacji). Projekt możesz zapisać w formacie PDF, lecz w tym przypadku rozdziel projekt CMYK od projektu personalizacji poprzez przeniesienie projektu personalizacji na następną stronę. Zwróć uwagę aby projekt CMYK i projekt personalizacji pozostały w tym samym położeniu.
 • Pliki z projektem i bazą danych wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).
Numeracja

W tym rodzaju personalizacji na projekt nanoszony jest numeracja, która jest inna na każdej karcie w nakładzie.

 • Przygotuj projekt karty w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • W osobnym pliku przygotuj poglądowy projekt na którym umieść przykładowy numer. Numer musi być napisany czcionką o pożądanej wielkości, kolorze i stylu (np. pogrubienie lub pochylenie). Określ rodzaj czcionki, wielkość, kolor, styl (np. pogrubienie lub pochylenie). Jeżeli tego nie uczynisz zastosowana zostanie standardowa czcionka Arial (wielkość wg naszego uznania). Lista czcionek, które można użyć w tym rodzaju personalizacji jest ograniczona do podstawowych czcionek powszechnie stosowanych: Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier, New Georgia, Impact, Lucida Console, Lucida Sans Unicode ], MS Sans Serif, MS Serif, Palatino Linotype, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana. W przypadku innych czcionek konieczne będzie dosłanie wybranej czcionki do zamówienia.
 • Minimalna wielkość czcionki to 5 pkt. Ustalając wielkość czcionki na projekcie musisz wziąć pod uwagę rekordy o największej liczbie znaków
 • Białe powierzchnie przygotowane pod miejsca, w których mają znaleźć się dane personalne, powinny być większe od umieszczanego tekstu / numeracji / kodu o przynajmniej 2 mm z każdej strony
 • Podaj zakres numeracji (np. 0001 do 0500)
 • Przygotowany projekt karty z danymi personalizacyjnymi możesz przesłać w formacie EPS (w osobnych plikach projekt karty i wzorcową stronę z projektem numeracji). Projekt możesz zapisać w formacie PDF, lecz w tym przypadku rozdziel projekt CMYK od projektu personalizacji poprzez przeniesienie projektu personalizacji na następną stronę. Zwróć uwagę aby projekt CMYK i projekt personalizacji pozostały w tym samym położeniu.
 • Pliki z projektem i bazą danych wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).
Kod kreskowy

W tym rodzaju personalizacji na projekt nanoszony jest kod kreskowy, który jest inny na każdej karcie w nakładzie. Kody, które nanosimy to EAN-13, kod 128, kod 39, kody gennerujemy na podstawie przesłanej przez klienta bazy danych. W przypadku innego rodzaju kodu konieczne jest samodzielne wygenerowanie kodu oraz monataż personalizacji na makiecie

 • Przygotuj projekt karty w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • W osobnym pliku przygotuj poglądowy projekt na którym umieść przykładowy kod kreskowy.
 • Białe powierzchnie przygotowane pod miejsca, w których ma znaleźć się kod kreskowy, powinny być większe o przynajmniej 2 mm z każdej strony
 • Przygotowany projekt karty z kodem kreskowym możesz przesłać w formacie EPS (w osobnych plikach projekt karty i przykładową stronę z umieszczonym kodem kreskowym). Projekt możesz zapisać w formacie PDF, lecz w tym przypadku rozdziel projekt CMYK od projektu personalizacji poprzez przeniesienie projektu personalizacji na następną stronę. Zwróć uwagę aby projekt CMYK i projekt personalizacji pozostały w tym samym położeniu.
 • Pliki z projektem i bazą danych wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).
Grafika, logo, zdjęcia

Ten rodzaj zaawansowanej personalizacji umożliwia nadruk dowolnych danych personalizacyjnych takich jak zdjęcia (legitymacje), zróżnicowane grafiki, logotypy, teksty w dowolnej czcionce. Na karty możemy nadrukować zupełnie odmienne elementy. Cała personalizacja wykonywana jest na podstawie arkuszy personalizacyjnych przygotowywanych całkowicie przez klienta.

 • Przygotuj projekt karty w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK utwórz nowy plik o nazwie „Personalizacja „i umieść na niej wszystkie teksty, które mają być danymi personalnymi.
 • Zalecamy pozostawienie białych powierzchni w miejscach, w których mają znaleźć się zdjęcia.
 • Dla zobrazowania finalnego efektu umieść w osobnym, przykładowym pliku lub na osobnej stronie w PDF, dane personalizacyjne pierwszego rekordu (np. zdjęcie, imię i nazwisko, nr, dodatkową grafikę).
 • Biznes Karty po wydrukowaniu na KBA Genius i pocięciu układane są na matrycy personalizacyjnej. Dane personalizacyjne nadrukowywane są na ploterze MIMAKI UJF-3042 na podstawie plików z arkuszami zawierającymi dane personalizacyjne.
 • W przypadku personalizacji zaawansowanej konieczne jest przygotowanie wielostronnicowych plików PDF z samymi danymi personalizacyjnymi. Należy przygotować poszczególne rekordy na osobnych stronach PDF (tyle ile wynika z zamówionej ilości). Przykładowo, jeśli chcesz spersonalizować 100 sztuk kart – musisz przygotować 100 stronicowy plik PDF, gdzie każda ze stron będzie zawierała dane personalizacyjne jednego rekordu (np. jednej osoby). W przypadku personalizacji zaawansowanej przyjmujemy tylko i wyłącznie pliki w formacie PDF.
 • Konieczne jest dokładne spasowanie elementów personalizacyjnych z ogólnym projektem karty. Jeżeli dane personalizacyjne nanoszone będą na tła inne niż białe zalecany jest ich poddruk białą farbą (w tym celu dla każdego rekordu musisz stworzyć, w wielostronicowym pliku PDF, osobną stronę zawierającą elementy, które będą nadrukowane białą farbą.)
 • Przygotowany projekt karty z danymi personalizacyjnymi możesz przesłać w formacie EPS lub PDF
 • W osobnym pliku przyślij pliki z danymi personalizacyjnymi (tylko format PDF)
 • Zwróć uwagę aby projekt CMYK i arkusz z danymi personalizacyjnymi pozostały w tym samym położeniu w stosunku do siebie.
 • Pliki z projektem i arkuszem personalizacyjnym wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).

Dziurkowanie

Dziurkowanie pozwala na użycie produktu jako metki lub przywieszki. Średnica dziurki to 4 mm. Miejsce dziurkowania powinno być zaznaczone na dwóch stronach projektu i powinno się pokrywać. Dziurka powinna być w odległości nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia

 • Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK zaznacz na projekcie miejsce w którym ma zostać wykonany otwór
 • Miejsce zaznaczenia musi znajdować się na obu stronach projektu i musi się pokrywać. Arkusz drukarski obracany jest z prawej na lewą stronę. Jeżeli na pierwszej stronie otwór będzie znajdował się po lewej stronie projektu to na drugiej stronie znajdzie się po prawej stronie.
 • średnica otworu ma 4 mm dlatego miejsce zaznaczenia powinno być mniejsze tak aby po wykonaniu dziurki nie pozostał ślad po zaznaczeniu (kółeczko o średnicy 1 mm).
 • Przygotowany projekt możesz przesłać w formacie EPS (w osobnym pliku powinna znaleźć się pierwsza i druga strona). Projekt możesz zapisać w formacie PDF, w przypadku projektów składających się z kilku stron, każda strona projektu musi być umieszczona na osobnej stronie w pliku PDF.
 • Pliki wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).