JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT DO DRUKU

zapoznaj się z wytycznymi i przygotuj samodzielnie projekt do druku

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować wydruk w sposób niezamierzony przez klienta, jednak bez możliwości uznania reklamacji.

SZABLON

 • Pobierz szablon na swój dysk,
 • Otwórz lub zaimportuj szablon do programu w którym będziesz przygotowywał projekt karty. Przygotuj swój projekt uwzględniając linie, które pokazują zarys karty.
 • Nie zmieniaj wielkości strony z szablonem.
 • Nie zmieniaj wielkości szablonu, nie przesuwaj go i nie obracaj
 • Pamiętaj aby wszystkie ważne elementy projektu znalazły się nie bliżej niż 3 mm od linii cięcia aby nie zostały obcięte podczas sztancowania.
 • Przed wysłaniem projektu do druku pamiętaj o wykasowaniu wszystkich linii pomocniczych, jeżeli tego nie zrobisz to linie mogą zostać wydrukowane co nie będzie podlegało reklamacji. Nie jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić wszystkie projekty, które drukujemy.

ZDJĘCIA, GRAFIKI

 • Jeżeli w projekcie znajdują się zdjęcia lub jakiekolwiek grafiki bitmapowe to aby zachować wysoką jakość druku powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi w skali 1:1.
 • Prosimy nie wstawiać zdjęć pobranych ze strony www ponieważ takie zdjęcia mają zbyt zbyt małą rozdzielczość, na ekranie wyglądają wspaniale ale po wydrukowaniu już takie ładne nie będą.
 • Wszędzie gdzie jest to możliwe, zamiast grafik bitmapowych, należy stosować grafiki wektorowe, które nie tracą jakości po przeskalowaniu.

KOLORYSTYKA

 • Projekt przesyłany do druku, zarówno zdjęcia jak i wszystkie grafiki, powinny być w systemie kolorystycznym CMYK. Nie drukujemy kolorami spoza przestrzeni kolorystycznej CMYK.
 • Jeżeli w projekcie zostaną użyte kolory np. Pantone lub RGB to zostaną one automatycznie przekonwertowane na CMYK. Kolory jakie powstaną wskutek takiej zamiany mogą czasami znacznie odbiegać od oczekiwanych. (Rozbieżności nie będą podstawą do reklamacji.)
 • W celu uzyskania „głębokiej” czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-60%, M-40%, Y-40%, K-100%. Projekty w których kolor czarny będzie składał się ze wszystkich składowych po 100% będą odrzucane.
 • Projekt nie może zawierać żadnych osadzonych profili kolorystycznych.
 • Sumaryczne nasycenie wszystkich składowych CMYK nie powinno przekraczać 310%. Zbyt duże nafarbienie może powodować błędy w druku.

FONTY

 • Wszystkie fonty użyte w projekcie powinny być zamienione na krzywe. Dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, że tekst zostanie wydrukowany innym fontem lub fontem bez polskich znaków.
 • Zalecamy aby minimalna wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosiła
:
  – dla krojów bezszeryfowych 8 pkt
  – dla krojów szeryfowych 10 pkt

SPADY

 • Projekt do druku powinien być przygotowany ze spadami nawet jeżeli projekt nie zawiera tła ani innych elementów stykających się z krawędzią. Spady powinny mieć od 2 do 5 mm z każdej strony. Pole spadu jest uwzględnione na szablonach.
 • Czym są spady i jak przygotować projekt ze spadami dowiesz się na tej stronie.

Lakier UV

Lakier punktowy UV jest nakładany na projekt na wybranych obiektach na obu stronach karty. Elementy pokryte tym lakierem są bardziej „błyszczące” niż pozostałe. Przez zastosowanie lakierowania miejscowego podnosi się walory estetyczne projektu. Punktowy lakier UV nakładany jest wyłącznie na powierzchniach matowych.

 • W przypadku lakierowania UV wybiórczego, na powierzchni lakierowanej mogą występować połyskliwe mikro punkty o sumarycznym pokryciu nieprzekraczającym 0,05% powierzchni, wynikające z faktu, że produkt poddawany jest wielu procesom technologicznym.
 • Dokładność pasowania lakierowania UV wybiórczego wynosi +/- 0,2 mm.
 • Nie zalecamy stosowania lakierowania UV wybiórczego na tekstach mniejszych niż 10 pkt oraz elementach graficznych o grubości linii mniejszych niż 0,2 mm.
 • Najmniejszy element z lakierem UV wybiórczym powinien mieć co najmniej 0,2 mm, a odstęp między elementami przynajmniej 0,2 mm.
 • Maska lakieru UV powinna zostać przygotowana jako obiekt wektorowy ze 100% nasyceniem koloru czarnego (CMY=0% K=100%); bitmapa w rozdzielczości 300 – 600 dpi;
 • Umiejscowienie maski elementów lakieru UV wybiórczego na stronach przesyłanego pliku musi być identyczne jak umiejscowienie elementów projektu graficznego.
 • Projekt z maską do lakierowania UV powinien być osobną stroną projektu i musi zawierać wyłącznie elementy, które mają zostać pokryte lakierem.
 • Nie zalecamy umieszczać maski na spad (na krawędzi cięcia), zalecany odstęp 1-3 mm (w zależności od motywu)

INNE WYTYCZNE

 • Nie przyjmujemy projektów z Corela, dlatego prosimy o wyeksportowanie projektu przygotowanego w tym programie do formatu TIF – 350 dpi, CMYK. Jeżeli projekt zawiera drobne elementy lub teksty zalecamy rozdzielczość 600 dpi. Corel czasami tworzy złe pliki PDF dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za błędy powstałe w przypadku plików PDF wygenerowanych z Corela
 • W projekcie nie należy umieszczać paserów formatowych ani znaczników drukarskich

PLIK DO DRUKU

 • Pliki należy przesyłać w formacie PDF
 • Wszystkie strony projektu w jednym pliku PDF
 • Każda strona projektu na osobnej stronie w dokumencie PDF
 • Prosimy nie obracać stron względem siebie.
 • Dla realizacji produktu zadrukowanego jednostronnie oraz jednostronnym lakierem UV wybiórczym, należy przesyłać dwustronicowy plik PDF w którym:
  • pierwsza strona będzie projektem graficznym
  • druga strona pliku będzie zawierała maskę lakieru UV
 • Dla realizacji produktu zadrukowanego dwustronnie oraz jednostronnym lakierem UV wybiórczym, należy przesyłać trzy stronicowy plik PDF w którym:
  • pierwsza strona będzie projektem graficznym
  • druga strona pliku będzie zawierała maskę lakieru UV dla pierwszej strony projektu graficznego
  • trzecia strona pliku będzie projektem graficznym drugiej strony zamawianego produktu
  • lakierowana wybiórczo UV będzie grafika pierwszej strony przesłanego pliku.
 • Dla realizacji produktu zadrukowanego dwustronnie oraz dwustronnym lakierem UV wybiórczym, należy przesyłać cztero stronicowy plik PDF w którym:
  • pierwsza strona będzie projektem graficznym
  • druga strona pliku będzie zawierała maskę lakieru UV dla pierwszej strony projektu graficznego
  • trzecia strona pliku będzie projektem graficznym drugiej strony zamawianego produktu
  • czwarta strona pliku będzie zawierała maskę lakieru UV dla drugiej strony projektu graficznego.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować wydruk w sposób niezamierzony przez klienta, jednak bez możliwości uznania reklamacji.