PERSONALIZACJA

POZNAJ MOŻLIWOŚCI PERSONLIZACYJNE

Personalizacja pozwalają na dodanie indywidualnych elementów na każdej karcie w nakładzie. Umożliwiają naniesienie na karty informacji takich jak np. numery seryjne, kody alfanumeryczne lub kody kreskowe. Ma to szczególne znaczenie, kiedy biznes karty mają być użyte jako karty klienta, rabatowa.
Nie jest konieczna personalizacja całego nakładu.
W zależności od wyboru sposobu personalizacji montaże personalizacyjne tworzone są przez naszych grafików na podstawie przysyłanych baz danych. W przypadku niektórych personalizacji konieczne jest przygotowanie przez Państwa pełnego montażu wszystkich kart (gotowych arkuszy personalizacyjnych).

NUMERACJA

Na kolejne karty zostanie naniesiony numer z zakresu określonego przez klienta. Numeracja jest ostatnim procesem w produkcji kart i wykonywana jest na wydrukowanych wcześniej kartach dlatego należy w projekcie pozostawić wolny, najlepiej biały obszar, w którym będzie nadrukowany numer. Obszar powinien być większy od numeru o min. 2 mm z każdej strony.

Nie ma możliwości nadruku numeracji wybranej z tła, czyli w kontrze np. białych liter lub cyfr na ciemnym tle.

KOD KRESKOWY

Na każdą kartę zostanie nadrukowany indywidualny kod kreskowy. Dostępne są kody: EAN-13, Kod 128, Kod 39. Kody generujemy na podstawie przysłanej przez klienta bazy danych. W przypadku innego rodzaju kodu konieczne jest samodzielne wygenerowanie oraz montaż personalizacji na makiecie.